tcTräutensilierna äro ingalunda en oviktig faktor. Lorem ipsum fyller också sin funktion.

Men, det är när markeringstexterna och skissbilderna förvandlas till fungerande kommunikation som nackhåren reser sig och jag spricker upp i ett brett leende.

Att vara upptäcktsresande i det universum som uppstår när orden möter bilderna är ett stort privilegium.

Väl mött där.
Je zult mar letter vesen.

Kontakt

E-post: tomas@cederceder.se
Telefon: 0704-585475
Adress: Norr Mälarstrand 12, 112 20 Stockholm